טופס מעבר ספק

פרטי המטופל

מבקש ממשרד הבריאות להעביר אותי

יש לצרף רישיון מקור בתאום עם המשרד. 04-9533757