טופס רשיון שינוע

יש למסור את 3 המסמכים: רישיון מקור + צילום ת.ז. של המשנע+ מכתב יפוי כח לאחד מנציגנו!

קישור לטופס