טופס רשיון שינוע

פרטי המטופל

אני מייפה את כוחו של

אני הח״מ מאשר את יפוי הכוח

יש לצרף רישיון מקור בתאום עם המשרד. 04-9533757